Geo Vær VG1

Geo Vær 1. Hva er forskjellen mellom vær og klima?? Svar: Vær er det vi opplever på et bestemt tidspunkt av, temperatur, vind, lufttrykk, skydekke, nedbør og luftfuktighet, men klima sier noe om gjennomsnittsvekt over lang tid og hvor store svingninger som finner sted. 2. Nevn tre fordeler ved...

Fordøyelsen

Fordøyelsen Proteiner Fett Karbohydrater Fordøyelsen starter allerede når du putter maten i munnen, to typer fordøyelse. -Mekanisk fordøyelse: Tygger all maten -Kjemisk fordøyelse: Bruker et kjemisk stoff for å fordøye mate -----> Enzymer I Munnhulen har vi et e...

Geo kap. 4 VG1

1. Hva er forskjellen mellom vær og klima? Svar: Vær er det vi opplever på et bestemt tidspunkt av, temperatur, vind, lufttrykk, skydekke, nedbør og luftfuktighet, men klima sier noe om gjenomsnittsværet over lang tid og hvor store svingninger som finner sted. 2. Nevn tre fordeler ved å ha en a...

Oppgaver Geografi VG1

1. Hva er mekanisk forvitring? Nevn de ulike formene. Svar: Mekanisk forvitring: ulike fysiske krefter bryter ned naturen. 1. Frostforvitring · Vann som fryser utvider seg når det blir til is · Vann i fjellsprekker, sprenger i stykker fjell 2. Solsprengning · Sola varmer opp stein om dag...

Lyriske tekster og kjennetegn

Lyrikkellerlyrisk diktninger en av de treskjønnlitterærehoved sjangrene, ved siden avepikkogdrama. - Rytme og rim - Takt - Vers og strofer - Korte linjer - Betydningsfullt ? hva diktet prøver å si? - Budskap - Stemning - Få ord · Tradisjonell vs. moderne lyrikk Tradisjonell lyrikkkjenn...

Oppgaver fra boka VG1

Barack Obama?s Victory Speech 1. What dream is he talking about? Answer: Barack Obama is talking about the American dream. He is talking about the democracy that is an American value. 2. What impression of America is given in the paragraph above? Answer: The impression is that accept every pe...

Proteinsyntesen

Proteinsyntese er hvordan proteinene dannes inne i cellene. · Det som skjer er at det lagges en kopi av DNA-et inne i cellekjernen og denne kopien som lages kalles RNA. - Enzymet åpner DNA-et, sånn at den blir delt i to. Nye bokstaver settes inn på den ene delen og det danner RNA. T er byttet ...

Kategorier

Arkiv

hits