Geo kap. 4 VG1

 

1.    Hva er forskjellen mellom vær og klima?

Svar: Vær er det vi opplever på et bestemt tidspunkt av, temperatur, vind, lufttrykk, skydekke, nedbør og luftfuktighet, men klima sier noe om gjenomsnittsværet over lang tid og hvor store svingninger som finner sted.

2.    Nevn tre fordeler ved å ha en atmosfære?

Svar:  Atmosfæren gjør at vi kan leve i en gjevn temperatur.  Vi har oksygen, som vi trenger for å puste. Vi har et tynt ag som skjermer oss mot stråling fra solen

3.    Hvordan virker havet inn på klimaet?

Svar: Havet dekker 70% av jordoverflata og spiller en svært viktig rolle for klimaet. Havet transporterer varme, lagrer varme og frigjør varme i vekselvirkning med atmosfæren. Samspillet mellom havet og atmosfæren er ennå lite kjent, og det er et prioritert område for klimaforskere.

4.    Hvordan har innholdet av CO2 utviklet seg de siste 100 årene?

Svar: CO2 som er et uunngåelig produkt ved all forbrenning  av fossile brensler (olje, gass, kull) og biomasse. Selv om innholdet av karbondioksid i atmosfæren er lite, har det økt med 25% de siste hundre årene.

5.    Forklar hvordan vi får lavtrykk og høytrykk.

Svar:  Området der lufta stiger, får et ?underskudd ? av luft, og vi får lavtrykk. Derimot vil en luftmasse som er kaldere enn lufta omkring, synke, fordi den kalde lufta er tyngre enn den varme. Her blir det er ?overskudd? luft, og vi får et område med høytrykk.

6.    Hvorfor blåser ikke vinden i rett linje fra høytrykk til lavtrykk?

Svar:

7.    Hvordan oppstår pålandsvind en varm sommerdag?

 

Svar: På en varm sommerdag blir bakken varmet opp hurtigere enn havet. Når bakken varmes opp, blir lufta over bakken også varmet opp, og den stiger til værs. Vi får svakt lavtrykk over land. Vannet er kjøligere enn landjorda, og her synker luft ned. Over vannet blir det da et høytrykk i forhold til landjorda innenfor. Det blåser pålandsvind fra sjøen og inn mot land.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Kategorier

Arkiv

hits