Lyriske tekster og kjennetegn


Lyrikk
 eller lyrisk diktning er en av de tre skjønnlitterære hoved sjangrene, ved siden av epikk og drama.

- Rytme og rim

- Takt

- Vers og strofer

- Korte linjer

- Betydningsfullt ? hva diktet prøver å si?

- Budskap

- Stemning

- Få ord

·      Tradisjonell vs. moderne lyrikk

Tradisjonell lyrikk kjennetegnes av enderim og regelmessig, kunstferdig rytme. Strofene har regelmessig form. Stiltonen er ofte høystilt med utstrakt bruk av språkbilder.

Modernistisk lyrikk kjennetegnes av en fri form. I moderat modernistisk lyrikk kan rytmen være basert på talerytme. I mer radikal modernistisk lyrikk kan språket være oppstykket og kaotisk. Strofer og verselinjer kan i modernistisk lyrikk ha svært varierende lengde. Stiltonen kan variere mellom høystilt, sakstilt og livstil. Brutte verselinjer og språklige eksperimenter er ikke uvanlige virkemidler.

 

·      Språklige virkemidler

En metafor er en sammenligning uten sammenligningsord

Personifikasjon betyr å gi abstrakte ting menneskelige egenskaper.

Besjeling er at ting eller dyr får menneskelige egenskaper

Sammenligning: Vi kan sammenligne noe med noe annet.

 

·      Motiv og tema i fiksjonstekster

Motiv ? det vi ser

Tema ? Det vi tolker, hva teksten egentlig handler om

 

·      Forteller og synsvinkel

 

Fortelleren deltar i handlingen

1.    per ? jeg

Personal

2.    per ? han hun

Fortelleren står utenfor handlin- gen

Referende = referer kun store begivenheter ikke taker, følelser, få beskrivelser.

Autoral

Allvitende = fortelleren vet alt, tanker og følelser

 

 

·      Fortellemåter og kronologi

-       Kronologisk fortelling ? Begivenhetene blir fortalt i naturlig tidsrekkefølge; fortelling følger kronologien i handlinga.

-       Retrospeksjon ? Tilbakeblikk til begivenheter som er skjedd tidligere.

-       Sirkelkomposisjon ? Handlingen begynner og slutter på samme tid og sted.

-       Frampek ? er et element i teksten som antyder eller varsler at noe kommer til å skje.

-       Parallellhandling ? er når to handlinger foregår samtidig.

-       Gjentakelser ? gjør at enkelte elementer for en ekstra betydning i fortellinga.

 

·      Begreper som hovedtekst, sidetekst, undertekst

 

Hovedtekst = Oh God (hva skuespilleren sier)

Sidetekst = Hvem som snakker, scenehenvisninger

Undertekst = Det personene føler og tenker, men sier ikke

 

·      Kameravinkel

I kameravinkel fugleperspektiv filmer kamera ovenfra og ned.

I kameravinkel normalperspektiv står kamera i høyde med øynene.

I kameravinkel froskeperspektiv filmer kamera nedenfra og opp.

KameraVinkel kan være styrende for om vi ser opp til eller ned på personer på bildet eller i filmer og hver av vinkelen må vi derfor kunne kalle ei moralsk avferd. Undervinkla bildet kan få personer eller gjenstander som blir fotografert,filmet eller tenker til å virke sterk eller truende. I et overvinkla bildet ser det samme motivet smått og puslete ut.

Det forklarer bare hvordan du tar opp bildet fra..
Hvilke vinkler du bruker sånn nedenfra eller ovenfra for å skape et bildet av den personen som stor og sterk eller svak og liten liksom

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Kategorier

Arkiv

hits