Proteinsyntesen

Proteinsyntese er hvordan proteinene dannes inne i cellene.

·      Det som skjer er at det lagges en kopi av DNA-et inne i cellekjernen og denne kopien som lages kalles RNA.

-       Enzymet åpner DNA-et, sånn at den blir delt i to. Nye bokstaver settes inn på den ene delen og det danner RNA. T er byttet ut med U. Da det er ferdig løsner RNA seg fra DNA-et og DNA-et lukker seg.

·      Det som skjer nå er at RNA vil forlate cellekjernen og dra ut til cytoplasmaet, der vil den feste seg til et ribosom.

·      Ribosomene vil lage proteinet ved å koble sammen aminosyrer etter oppskriften som er lagret i RNA.

1.    RNA fester seg til ribosom.

2.    Så kommer det er transportmolekyl med metionin som fester seg til RNA, og bokstavene U A C fester seg til RNA som har bokstavene A U G.

3.    Nå kommer det en ny transportmolekyl med arginin inn i ribosomet, den fester også seg til RNA, den har bokstavene G C U og RNA har bokstavene C G A.

4.    Nå drar transportmolkylet ut og metionin som var festet til det molkylet løsner og fester seg til arginin.

5.    Nå går ribosomet videre og proteinet vokser. Nå kommer et nytt transportmolekyl med aminosyren  leucin som fester seg til bokstavene C U U med G A A.

6.    Nå løsner det transportmolekylet som kom med Arginin, og det som skjer nå er at metionin som er festet med arginin fester begge seg med leucin.

7.    Nå kommer det igjen et transportmolekyl med metionin, den fester seg og deretter går den videre.

8.    Nå kommer det et nytt transportmolekyl med glutaminsyre inn i ribosom som fester seg til RNA med bokstavene C U C til G A G.

9.    Nå drar det transportmolekylet ut, det som kom med arginin og de aminosyrerene som var koblet til det, løsner og kobler seg til glutaminsyren.

10. Nå kommer det et nytt transportmolekyl med aminosyren treonin inn i ribosomet og det fester seg til RNA med bokstavene U G A til A V U.

11. Nå vil transportmolekylet som kom glutaminsyre forlate ribosomet og alle aminosyrene som var festet til den vil feste seg til treonin.

12. Nå kommer det et nytt transportmolekyl med aminosyren serin inn i ribosomet og det fester seg til RNA med bokstavene A G C til U C G.

13. Nå vil transportmolelylet som kom med treonin forlate og de aminosyrene som var festet til den vil løsne og feste seg til serin.

14. Nå kommer det siste transportmolekylet som stopper helle prosesen. Den festet seg til RNA med bokstavene A C U til U G A.

15. Det som skjer nå er at proteinet er ferdig nå som hele RNA-molekylet har blitt avlest og alle aminosyrene er koblet sammen.

Metionin - Arginin - Leucin - Glutaminsyre - Treonin - Serin

 

Hvorfor er cell-er små?

 

Cellene er små, fordi hvis de var større det ville ta for lang tid for næringsstoffer, slik som natrium og kalium, for å komme til sentrum av cellen.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Kategorier

Arkiv

hits