Proteinsyntesen

Proteinsyntese er hvordan proteinene dannes inne i cellene.

Det som skjer er at det lagges en kopi av DNA-et inne i cellekjernen og denne kopien som lages kalles RNA.

- Enzymet pner DNA-et, snn at den blir delt i to. Nye bokstaver settes inn p den ene delen og det danner RNA. T er byttet ut med U. Da det er ferdig lsner RNA seg fra DNA-et og DNA-et lukker seg.

Det som skjer n er at RNA vil forlate cellekjernen og dra ut til cytoplasmaet, der vil den feste seg til et ribosom.

Ribosomene vil lage proteinet ved koble sammen aminosyrer etter oppskriften som er lagret i RNA.

1. RNA fester seg til ribosom.

2. S kommer det er transportmolekyl med metionin som fester seg til RNA, og bokstavene U A C fester seg til RNA som har bokstavene A U G.

3. N kommer det en ny transportmolekyl med arginin inn i ribosomet, den fester ogs seg til RNA, den har bokstavene G C U og RNA har bokstavene C G A.

4. N drar transportmolkylet ut og metionin som var festet til det molkylet lsner og fester seg til arginin.

5. N gr ribosomet videre og proteinet vokser. N kommer et nytt transportmolekyl med aminosyren leucin som fester seg til bokstavene C U U med G A A.

6. N lsner det transportmolekylet som kom med Arginin, og det som skjer n er at metionin som er festet med arginin fester begge seg med leucin.

7. N kommer det igjen et transportmolekyl med metionin, den fester seg og deretter gr den videre.

8. N kommer det et nytt transportmolekyl med glutaminsyre inn i ribosom som fester seg til RNA med bokstavene C U C til G A G.

9. N drar det transportmolekylet ut, det som kom med arginin og de aminosyrerene som var koblet til det, lsner og kobler seg til glutaminsyren.

10. N kommer det et nytt transportmolekyl med aminosyren treonin inn i ribosomet og det fester seg til RNA med bokstavene U G A til A V U.

11. N vil transportmolekylet som kom glutaminsyre forlate ribosomet og alle aminosyrene som var festet til den vil feste seg til treonin.

12. N kommer det et nytt transportmolekyl med aminosyren serin inn i ribosomet og det fester seg til RNA med bokstavene A G C til U C G.

13. N vil transportmolelylet som kom med treonin forlate og de aminosyrene som var festet til den vil lsne og feste seg til serin.

14. N kommer det siste transportmolekylet som stopper helle prosesen. Den festet seg til RNA med bokstavene A C U til U G A.

15. Det som skjer n er at proteinet er ferdig n som hele RNA-molekylet har blitt avlest og alle aminosyrene er koblet sammen.

Metionin - Arginin - Leucin - Glutaminsyre - Treonin - Serin

Hvorfor er cell-er sm?

Cellene er sm, fordi hvis de var strre det ville ta for lang tid for nringsstoffer, slik som natrium og kalium, for komme til sentrum av cellen.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Kategorier

Arkiv

hits